Bồn tắm đơn giản đặt trên boong Bravat 1,7m

Mã: N/A

Giá bán: 15.000.000 đ 20.000.000 đ( -25% )

Chất liệu: Acrylic:
Kích thước: 1700x750x450 mm
Tùy chọn: ABS Pop-up Waste D441CP