B25505W FAV. Bồn tắm đơn giản đặt trên boong Bravat 1,5m

Mã: N/A

Giá bán: 7.000.000 đ 10.000.000 đ( -30% )

Chất liệu: Acrylic

Kích thước: 1500x750x435 mm
Tùy chọn: ABS Pop-up Waste D441CP